Introducció


Degut a la gran diversitat de videojocs existents en el mercat, la tasca de classificació d'aquests sempre ha estat complicada.
De fet, els criteris que se segueixen són diversos però inicialment poden establir-se dues grans tipologies de classificació: la que parteix del tipus de hardware que el videojoc fa servir i la que ho fa des de la temàtica i destresses que implica. A continuació veurem que, al llarg de la història, han estat molts els qui han volgut establir una correcta classificació dels videojocs basant-se en aquestes grans tipologies.
Ho farem d'una manera molt visual i esquemàtica però, per aprofundir en la informació, podeu accedir a aquest enllaç on hem detallat punt per punt cadascuna de les parts que esteu a punt de visualitzar:


Ens agradaria remarcar que aquesta part del wiki ha estat utilitzada per modificar la definició de la Viquipèdia sobre els videojocs. A continuació us adjuntem l'enllaç:


1) Classificació segons el hardware que utilitzen


A la imatge següent podeu veure la classificació dels videojocs elaborada per Nawrocki i Winner, l'any 1983, segons el hardware que utilitzaven. Avui en dia seria una classificació més extensa, sobretot pel que fa al nombre de bits de les videoconsoles tant domèstiques com portàtils, però en aquesta imatge només pretenem mostrar la classificació de l'època:

Classificació de Nawrocki i Winner
2) Classificació segons la temàtica del videojoc


Al pas de diapositives que trobareu a continuació, hem reflectit les diverses classificacions que es van realitzar basant-se en la temàtica dels videojocs. Podreu trobar-hi les classificacions dels següents autors:

(Si desitjeu veure les classificacions per separat, feu clic sobre el nom de l'autor que esteu interessats en veure)

Aquí teniu els autors junts en un pas de diapositives:


3) Clasificació segons les habilitats i/o destresses implicades


A continuació veurem les classificacions de Garner i d'Estallo, les més importants realitzades en base a les habilitats i destresses que els videojocs implicaven en el seu tracte.
En primer lloc, veiem la de Garner:


Classificació de Garner
I en segon lloc, la classificació d'Estallo. Cal dir que Estallo estableix la seva classificació en 4 grans tipologies de videojocs i, a diferència de Garner, no especificava quines habilitats i/o destresses implicaven aquests. Aquesta és la seva classificació:

Classificació d'Estallo
4) Tipologies de videojocs al llarg de la història


A continuació, us adjuntem un mapa conceptual que conté tot l'explicat anteriorment:


Tipologies de videojocs