Els videojocs educatius tenen una sèrie d'avantages i d'inconvenients. Amb aquest prezi mostrem els més importants: